Componence Asset List

Veel patiënten met een langdurige vorm van anorexia nervosa hebben meerdere klachten op medisch- psychologisch- en sociaal gebied. Met dit...
Lees verder
Bij eetstoornissen zijn comorbide aandoeningen meer regel dan uitzondering. Voor de behandeling van comorbiditeit worden patiënten vaak verwezen...
Lees verder
Het effectonderzoek van de Jong et al. (2020) heeft aangetoond dat CBT-E (individueel zorgaanbod) een effectieve behandelvorm is voor...
Lees verder
Het meten van bewegingsdrang bij eetstoornissen is nodig en zinvol om zo de psychologische en gedragsmatige componenten in kaart te brengen en om...
Lees verder
Experts in het netwerk dragen continu bij aan het verbeteren van de diagnostiek naar eetstoornissen, en het ontwikkelen en verspreiden van kennis...
Lees verder
De aanwezigheid van PTSS is van invloed op de eetstoornisbehandeling en het verloop hiervan. In de reguliere zorg vindt de behandeling van de...
Lees verder
Recent wordt er een forse toename gezien in het aantal personen dat zich aanmeldt bij de geestelijke gezondheidszorg vanwege lijdensdruk...
Lees verder
De effectiviteit van behandeling van Anorexia Nervosa is beperkt, vooral in vergelijking met de andere eetstoornissen zoals Boulimia Nervosa of de...
Lees verder
Een deel van de patiënten met een eetstoornis profiteert niet optimaal van CBT-E, of de CBT-E behandeling stagneert. Onder andere patiënten die...
Lees verder
De terugvalpercentages bij eetstoornissen zijn hoog. Daarom wordt doorgaans lang doorbehandeld. De maatschappelijke tendens– mede om de zorg...
Lees verder
Normaliter krijgen alle patiënten een evidence based behandeling volgens de zorgstandaarden. Bij 18- patiënten is de eerste keus behandeling family...
Lees verder