Componence Asset List

Diagnostiek: verbeteren diagnostische standaarden

Experts in het netwerk dragen continu bij aan het verbeteren van de diagnostiek naar eetstoornissen, en het ontwikkelen en verspreiden van kennis hierover (scholing, publicaties, presentaties). Doel is om specifieke eetproblematiek te identificeren, evenals specifieke (atypische) patiëntengroepen, om zorg op maat te kunnen leveren. Hier wordt op nationaal en internationaal niveau aan bijgedragen.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

Alle patiënten met een eetstoornis, met specifieke aandacht voor atypische groepen: ouderen, mannen, langdurige problematiek, niet-westerse herkomst

Beschrijving inhoud innovatie

Vanuit ons netwerk worden reviews van de wetenschappelijke evidentie voor diagnostische criteria opgesteld, meta-analyses verricht en casuïstiek aangeleverd voor verbetering diagnostische criteria, zorgstandaarden en scholing. Binnen het netwerk worden op grond hiervan vernieuwingen in de diagnostiek doorgevoerd.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Voor patiënten leidt dit tot meer erkenning voor hun klachten, eerdere herkenning en gerichtere behandeling.

Onderzoekers

Prof. dr. H.W. Hoek