Componence Asset List

Validatie decisiontool 18-

Normaliter krijgen alle patiënten een evidence based behandeling volgens de zorgstandaarden. Bij 18- patiënten is de eerste keus behandeling family based treatment (FBT). Vanuit clinical experience is gebleken dat bepaalde subgroepen van patiënten onvoldoende baat hebben bij enkel Family based therapy en deze patiënten -door bepaalde patiëntgebonden en omgevingskarakteristieken- een intensievere topklinische behandeling behoeven.

Deze cliënten worden op basis van deze karakteristieken ingedeeld in intensievere programma’s zoals Multi-Family Based treatment, Intensieve ambulante gezinsbegeleiding, dagklinische programma’s of klinische opnames. Het inzetten van decision tool 18- die bij binnenkomst kan indiceren voor specialistische of topklinische zorg maakt dat er sneller en beter matched-care geleverd kan worden en er geen gat ontstaat in een behandeling die mogelijk onvoldoende aanslaat door de hogere complexiteit.

Beschrijving doelgroep

eetstoornis patiënten <18 jaar

Beschrijving inhoud innovatie

De ontwikkeling van een gevalideerd instrument.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Verbeterde toeleiding naar juiste zorgaanbod.

Onderzoekers

Prof. dr. A van Elburg, dr. S Cardona Cano