EEN paginakop

Specialist Supportive Clinical Management (volwassenen)

Specialist Supportive Clinical Management (volwassenen)

SSCM is behandelaanbod voor patiënten met langdurige eetstoornissen - Anorexia Nervosa (LES-AN)

LES-AN

LES-AN is een subpopulatie van eetstoornispatiënten. Deze patiënten hebben vaker meerdere opnames achter de rug, soms met meerdere keren zorgmaatregelen en/of dwangsonde voeding. Gezien het moeilijk te doorbreken patroon en een gebrek aan motivatie om het gedrag te veranderen worden veel LESsers vaak uitgesloten van lopende behandelingen. Eetstoornis experts biedt een mogelijkheid voor behandeling, niet alleen ter stabilisatie maar ook -als de situatie het toelaat- voor herstel.

Mensen met een langdurige eetstoornis (LES) hebben vaak minder baat bij het reguliere behandelaanbod. Het behandelaanbod van SSCM (Specialist Supportive Clinical Management) (McIntosh, 2006; Grilo et al., 2010; McIntosh, 2015; Touyz et al., 2013; McIntosh & Bulik, 2019) lijkt hierin beter aan te sluiten. Deze behandeling kenmerkt zich voornamelijk door het versterken van de vertrouwensband tussen de persoon met de eetstoornis en de therapeut.

De behandeling

De behandeling richt zich op het vergroten van de motivatie om mogelijk een vervolgstap in de behandeling te kunnen maken, maar ook op het verbeteren van de kwaliteit van het leven met een eetstoornis. SSCM maakt gebruik van psycho-educatie, medisch-verpleegkundige zorg en ondersteuning naast ondersteunende psychotherapie waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van advies en positieve ondersteuning bij het zetten van therapeutische stappen.

Soms is het nodig om patiënten met LES tijdelijk met een klinisch aanbod te ondersteunen, wij bieden deze mogelijkheid bij Emergis. SSCM is zowel geschikt voor patiënten die gebruik maken van de poliklinische zorg als ook patiënten die tijdelijk gebruik maken van de kliniek. We bieden de behandeling met SSCM op al onze locaties.

Wanneer is er sprake van een LES?

Je hebt een langdurige eetstoornis wanneer:

  • De eetstoornis zeven jaar of langer continu aanwezig is;
  • De persoon met de eetstoornis minimaal één therapeutische behandeling heeft ontvangen bij een erkende professional;
  • Er sprake is van een afname van de kwaliteit van leven;
  • Er een lage motivatie tot herstel is.