EEN paginakop

Behandelingen voor bijkomende problematiek

Behandelingen voor bijkomende problematiek

Bij eetstoornissen is er vaak sprake van bijkomende problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, trauma en autismespectrumstoornissen. Eetstoornis experts biedt een behandeling aan patiënten die kampen met diverse bijkomende problemen. Een aantal veel voorkomende behandelingen is hier uitgelicht:

Schematherapie voor cluster-C persoonlijkheidsproblematiek

Er is een grote overlap met cluster-c persoonlijkheidsproblematiek en eetstoornissen. Ondanks de effectieve behandeling met CBT-E, merken veel patiënten en hun behandelaren dat voor een deel van de patiënten, naast de eetstoornistherapie, extra therapie nodig is. Eetstoornis experts biedt de mogelijkheid  voor schematherapeutische behandeling daar waar de eetstoornis behandeling niet of onvoldoende heeft geleid tot herstel. Tevens loopt er wetenschappelijk onderzoek onderzoek naar het effect van deze geïntegreerde behandelaanpak. ​​​​

Download de factsheet >

Exposure therapie voor PTSS

Veel patiënten geven aan dat hun trauma een belangrijke onderliggende factor is voor de eetstoornis en verbetering op het gebied van de eetstoornis belemmert.
Bij eetstoornis experts wordt in gezamenlijkheid besloten wat een passende route is en bieden we de mogelijkheid om tijdens de eetstoornisbehandeling een traumabehandeling te starten. Ook hier is  wetenschappelijk onderzoek aan verbonden waar wordt gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van PTSS behandeling in combinatie met een eetstoornisbehandeling.

Download de factsheet >

Behandelaanbod voor patiënten met ASS en AN

Behandeling van anorexia nervosa (AN) is gericht op normalisatie van het eetpatroon. Hierbij wordt uitgegaan van een sterk verstoord lichaamsbeeld. Bij autismeproblematiek (ASS) met AN spelen andere factoren een rol die de eetstoornis kunnen versterken, zoals overprikkeling en behoefte aan structuur. Patiënten met ASS en AN hebben vaak veel angst om deze structuur te verliezen. Vanuit de eetstoornis behandelvisie proberen behandelaren hun patiënt te motiveren om dit los te laten. Dit werkt vaak averechts bij patiënten met ASS en AN. Bij eetstoornis experts houden we rekening met de verhoogde behoefte aan structuur en proberen we om beter aan te sluiten bij de noden van de patiënt vanuit zijn/haar ASS om de eetstoornis te kunnen behandelen.

Download de factsheet >