Componence Asset List

Terugvalpreventie en nazorg

De terugvalpercentages bij eetstoornissen zijn hoog. Daarom wordt doorgaans lang doorbehandeld. De maatschappelijke tendens– mede om de zorg betaalbaar te houden –is echter om de specialistische zorg sneller af te schalen en het volledig beschikbare netwerk voor eetstoornissen bij de (na-) zorg te activeren en betrekken.

Dit netwerk omvat ook patiëntenorganisaties. De praktijk is dat weinig patiënten gebruik van maken van het aanbod vanuit patiëntenorganisaties, terwijl hier juist een kans ligt om terugval te voorkomen en een netwerk te creëren waar patiënten een vangnet hebben. Daarnaast zijn ervaringsdeskundige organisaties bij uitstek deskundig in de ondersteuning van persoonlijk en maatschappelijk herstel.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

Patiënten met een eetstoornis aan het eind van het specialistische zorgtraject.

Beschrijving inhoud innovatie

Vanuit onze netwerkgedachte heeft het eetstoornis experts netwerk en patiëntenorganisatie Stichting JIJ gezamenlijk een nazorgprogramma ontwikkeld. Tijdens de specialistische behandeling bij PsyQ worden patiënten al in een vroeg stadium bekend gemaakt met de mogelijkheden van Stichting JIJ: ze krijgen vanaf intake informatie hierover mee, er worden vanuit de afdeling kennismakingsdagen georganiseerd, en in de afrondingsfase worden patiënten actief benaderd of ze gebruik willen maken van het nazorgprogramma. Op deze manier wordt er vanuit de afdelingen een brug gemaakt naar nazorg door Stichting JIJ, kunnen onze patiënten een soepelere overgang maken naar beschikbare nazorg, en verkleinen we de kans op terugval.

De nazorg bij Stichting JIJ kan bestaan uit nazorggroep gedurende een half jaar en/of lidmaatschap van het JIJ-huis. Patiënt kan daardoor gebruik maken van activiteiten gericht op persoonlijk en maatschappelijk herstel. 

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

De winst voor patiënten is dat op deze manier behandeling kan worden verkort en terugval worden voorkomen. Gedurende de behandeling is al aandacht voor de mogelijkheden bij Stichting jij, waardoor wij actief proberen de overstap te verkleinen en patiënten ook aan te laten komen bij Stichting JIJ. Wanneer zij namelijk de overstap maken hebben ze een plek waar zij na behandeling naar toe kunnen voor een gesprek of ondersteuning tijdens moeilijkere momenten.

Onderzoekers

drs. M. Broekman, dr. D. van Hoeken, dr. M. de Jong