Componence Asset List

Schematherapie voor cluster C persoonlijkheidsproblematiek

Een deel van de patiënten met een eetstoornis profiteert niet optimaal van CBT-E, of de CBT-E behandeling stagneert. Onder andere patiënten die naast de eetstoornis ook last hebben van cluster C persoonlijkheidsproblematiek komen moeilijker tot verandering van eetgedrag. Voor deze groep is voor het doorbreken van niet helpende gedrags patronen een aanvullende aanpak vereist.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

De groep patiënten met een eetstoornis en een comorbide cluster C persoonlijkheidsproblematiek

Beschrijving inhoud innovatie

We hebben een innovatief behandelaanbod ontwikkeld, waarin deelnemers naast de reguliere behandeling voor de eetstoornis ook schematherapie voor cluster C persoonlijkheidspathologie ontvangen. De behandelaren die deze groep geven, hebben expertise op het gebied van zowel eetstoornissen als persoonlijkheidsproblematiek. Hierdoor is geïntegreerde behandeling mogelijk.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Gelijktijdige behandeling voor de eetstoornis en de comorbide Cluster C persoonlijkheidsproblematiek. De winst voor de patiënt is dat deze niet naar een andere afdeling of instelling hoeft te worden verwezen, maar in behandeling kan blijven bij de afdeling waarmee hij/zij vertrouwd is. Ook is er sprake van heel gerichte aanvullende behandeling (naast de eetstoornisbehandeling) voor de comorbide cluster C persoonlijkheidsproblematiek, waarbij de behandelaren expertise op beide gebieden hebben.

Onderzoeker

dr. M. de Jong