Componence Asset List

Lichaamswaardering en zelfwaardering bij ervaren genderdysforie en eetpathologie

Recent wordt er een forse toename gezien in het aantal personen dat zich aanmeldt bij de geestelijke gezondheidszorg vanwege lijdensdruk voortkomend uit een ervaren incongruentie tussen geboortegeslacht en genderidentiteit.  Ondanks dat wetenschappelijk onderzoek naar genderdysforie nog pril is, zijn er aanwijzingen dat dit een grote kwetsbaarheid geeft voor het ontwikkelen van verstoord eetgedrag en een eetstoornis.

Onderwerp:
Lichaamswaardering en zelfwaardering bij ervaren genderdysforie en eetpathologie 

Doel:
Meer zicht verkrijgen op de aanwezigheid van eetpathologie bij genderdysforie en op de samenhang tussen lichaamswaardering, zelfwaardering en eetpathologie bij jongeren met genderdysforie. 
 
Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 23 jaar die zich middels een verwijsbrief van de huisarts aangemeld hebben bij Youz vanwege ervaren genderdysforie. 

Beschrijving onderzoekskarakter/meerwaarde voor patiënten

Wetenschappelijk onderzoek naar deze specifieke doelgroep is nog beperkt verricht. Middels het huidige wetenschappelijk onderzoek wordt meer zicht verkregen op de factoren die samenhangen met de ontwikkeling van eetpathologie bij jongeren met ervaren genderdysforie.  Als blijkt dat er bij genderdysforie vaak ook sprake is van eetproblematiek, kan voor deze doelgroep zorg op maat worden ontwikkeld.

Onderzoekers

Onderzoeker: drs. M. de Groot, 
Onderzoeksbegeleidster: dr. Daphne van Hoeken