Componence Asset List

Schema's en modi anorexia nervosa

De effectiviteit van behandeling van Anorexia Nervosa is beperkt, vooral in vergelijking met de andere eetstoornissen zoals Boulimia Nervosa of de eetbuistoornis. Als eerste stap willen we meer zicht krijgen op de eetstoornis en mogelijke verschillen tussen Anorexia Nervosa en de andere eetstoornissen. De aanwezigheid van vroege, onaangepaste schema’s en modi, zoals beschreven in de schematherapie van Young (Young 1994), kan daarin een rol spelen.

Eigenschappen en patronen bij eetstoornissen

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels dat bepaalde eigenschappen, zoals bijvoorbeeld perfectionisme of gevoelens van onzekerheid, een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van eetstoornissen. Welke eigenschappen dat precies zijn en op welke manier ze belangrijk zijn, weten we nog niet goed en dat willen we gaan onderzoeken.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

Alle (volwassen) patiënten met een eetstoornis.

Beschrijving inhoud innovatie

Het innovatieve karakter van deze interventie bestaat uit twee gedeelten. In een eerste studie zal door middel van vragenlijsten worden bepaald of mensen met anorexia nervosa hogere scores hebben op bepaalde schema’s en modi, in vergelijking tot mensen met boulimia/eetbuistoornis. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie tot specifieke eetstoorniselementen, zoals gewicht, eetbuien en compensatiegedrag. In een tweede studie zal vervolgens een schematherapie behandeling worden aangeboden voor mensen met anorexia nervosa, waarbij nauwkeurig de resultaten daarvan worden gevolgd en geanalyseerd.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Het in kaart brengen van onderliggende patronen in relatie tot de eetstoornis, is een veelgehoorde wens is van mensen met een eetstoornis. Het aanbieden van inzicht-gevende behandeling gericht op deze meer algemene patronen (schema’s en modi) bij patiënten met anorexia nervosa, kan een belangrijke stap zijn in het vergroten van therapie effecten.

Onderzoekers

drs. I. Versteeg, prof. dr. C. van der Heiden, prof. dr. W. Hoek, dr. M. de Jong