EEN paginakop

Consultatie & second opinion

Consultatie & second opinion

Eetstoornissen behoren bij de psychische stoornissen die het moeilijkst te behandelen zijn. De gevolgen van een eetprobleem kunnen ernstig zijn. Vaak ontstaan lichamelijke klachten, maar ook gevoelens van schuld, schaamte, depressiviteit en eenzaamheid.

De behandeling van een eetprobleem vergt de kennis van verschillende specialisten: onder andere GGZ-instellingen, (huis)artsen, ziekenhuizen en preventiezorg kunnen bij eetstoornis experts terecht voor consultatie en een second opinion.

Omgaan met een eetstoornis van je kind

Als je kind een eetstoornis heeft komt er heel veel op je af. Hoe ga je met de eetmomenten om? Waar vind je hulp? Moet je je vermoedens serieus nemen? Wat als je kind geen hulp wil? Kijk het webinar terug waar wordt stil gestaan bij wat jij als ouder moet weten over eetstoornissen. Naast experts komen ook ervaringsdeskundigen én ouders aan het woord.

Signalenkaart voor de huisartspraktijk

Voorkom eetstoornissen; maak problemen bespreekbaar.
Deze signalenkaart is tot stand gekomen met medewerking van K-EET, PsyQ en individuele
experts. Voorstellen tot wijzigingen sturen naar info@stichtingkiem.nl.

Consultatie

Wil je een casus bespreken of heb je een vraag over de hulpverlening van eetstoornis experts? Of heb je een andere vraag over een eetstoornis? Je kunt ons bereiken via info@eetstoornis-experts.nl.

Second opinion

Bij eetstoornis experts bieden wij de mogelijkheid om diagnostiek of behandeling opnieuw te beoordelen. Dit noemen we een second opinion. De verwijzer of aanvrager blijft regiebehandelaar tijdens de herziening. Als uit onderzoek blijkt dat behandeling het beste bij eetstoornis experts kan plaatsvinden, kan in overleg de behandeling worden overgedragen. Vraag een second opinion aan door een mail te sturen naar ​​​​​​​info@eetstoornis-experts.nl. Als je privacygevoelige informatie verstuurt, verzend deze veilig!