Componence Asset List

Exposure therapie voor PTSS

De aanwezigheid van PTSS is van invloed op de eetstoornisbehandeling en het verloop hiervan. In de reguliere zorg vindt de behandeling van de eetstoornis en van comorbide psychische problematiek doorgaans na elkaar en bij verschillende behandelaren of afdelingen plaats. Er is op dit moment nog weinig tot geen onderzoek bekend naar het gelijktijdig behandelen van comorbide eetstoornissen en PTSS.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

Patiënten met een eetstoornis met comorbide posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze combinatie komt in 9% (BED) tot 24% (AN/BN) van patiënten met een eetstoornis voor (Rijkers, Schoorl, van Hoeken, Hoek; 2019).

Beschrijving inhoud innovatie

Het innovatieve karakter van deze interventie bestaat uit het gelijktijdig, door hetzelfde behandelteam, behandelen van de eetstoornis (standaard eetstoornis behandeling) en de comorbide PTSS (aanvullende behandeling; Imaginaire Exposure). Er komt hiermee een nieuw aanbod voor deze patiënten.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Gelijktijdige behandeling voor de eetstoornis en de PTSS. De winst voor de patiënt is dat deze niet naar een andere afdeling of instelling hoeft te worden verwezen, maar in behandeling kan blijven bij de afdeling waarmee hij/zij vertrouwd is. Ook is er sprake van heel gerichte aanvullende behandeling (naast de eetstoornisbehandeling) voor de PTSS, waarbij de behandelaren expertise op beide gebieden hebben.

Onderzoekers

drs. J. van der Starre, dr. M. de Jong, prof. dr. M. Schoorl, dr. R. de Kleine