Componence Asset List

Voor een ambulante of deeltijdbehandeling bij Eetstoornis experts kun je je aanmelden bij de desbetreffende organisatie van Eetstoornis experts in...
Lees verder
Veel patiënten met een langdurige vorm van anorexia nervosa hebben meerdere klachten op medisch- psychologisch- en sociaal gebied. Met dit...
Lees verder
Op alle locaties van eetstoornis experts zijn er individuele, groeps- en deeltijdbehandelingen beschikbaar voor kinderen, jongeren en volwassenen...
Lees verder
Bij eetstoornissen zijn comorbide aandoeningen meer regel dan uitzondering. Voor de behandeling van comorbiditeit worden patiënten vaak verwezen...
Lees verder
Het effectonderzoek van de Jong et al. (2020) heeft aangetoond dat CBT-E (individueel zorgaanbod) een effectieve behandelvorm is voor...
Lees verder
Bij eetstoornissen is er vaak sprake van bijkomende problemen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, trauma en autismespectrumstoornissen....
Lees verder
Het meten van bewegingsdrang bij eetstoornissen is nodig en zinvol om zo de psychologische en gedragsmatige componenten in kaart te brengen en om...
Lees verder
Cognitieve gedragstherapie, of CGT, is op dit moment de meest onderzochte en effectief gebleken behandelmethode voor volwassenen met een eetstoornis.
Lees verder
Eetstoornissen behoren bij de psychische stoornissen die het moeilijkst te behandelen zijn. De gevolgen van een eetprobleem kunnen ernstig...
Lees verder