Componence Asset List

Behandeling: Varianten CBT-E

Het effectonderzoek van de Jong et al. (2020) heeft aangetoond dat CBT-E (individueel zorgaanbod) een effectieve behandelvorm is voor eetstoornissen. CBT-E is inmiddels als effectief gebleken behandeling opgenomen in de zorgstandaard. Nu worden aanvullende behandelvormen ontwikkeld.

CBT-E in groepsverband

Om CBT-E nog kosten-effectiever aan te kunnen bieden, is door ons een CBT-E variant in groepsverband ontwikkeld.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

Alle (volwassen) patiënten met een eetstoornis.

Beschrijving inhoud innovatie

De protocollaire behandeling van de individuele variant is vertaald naar de variant in groepsverband. Op alle locaties wordt deze groep gegeven, én er is ook een Engelse variant beschikbaar.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Door de groepsgewijze aanpak kunnen we grotere aantallen patiënten in één keer laten starten, de doorstroom verbeteren en wachtlijsten verminderen. De winst voor de patiënt is dat hij/zij sneller met behandeling kan starten.

Onderzoekers

drs. I van der Meer, dr. M. de Jong