Componence Asset List

Behandeling comorbiditeit

Bij eetstoornissen zijn comorbide aandoeningen meer regel dan uitzondering. Voor de behandeling van comorbiditeit worden patiënten vaak verwezen naar andere afdelingen/instellingen.

Dit betekent vaak een wisseling van behandelteam en een onderbreking van behandeling. Gelijktijdige / geïntegreerde behandeling kan een oplossing zijn. Dit is veelal nog niet voorhanden en/of de effectiviteit van gelijktijdige behandeling is nog onbekend.