Componence Asset List

Behandelaanbod voor patiënten met langdurige anorexia nervosa (LES-AN)

Veel patiënten met een langdurige vorm van anorexia nervosa hebben meerdere klachten op medisch- psychologisch- en sociaal gebied. Met dit onderzoek beogen wij  een verbetering van het behandelaanbod en verbeterde toegankelijkheid van een passende behandeling voor patiënten met langdurige anorexia nervosa.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt

Vrouwen die voldoen aan de kenmerken van LES-AN (minimaal 7 jaar anorexia nervosa, ontbrekende motivatie voor een herstelgerichte behandeling, minimaal 1 reguliere behandeling hebben gehad en verminderde kwaliteit van leven op de diverse levensdomeinen). Het accent van de behandeling ligt op stabilisatie en kwaliteit van leven.

Beschrijving inhoud innovatie

Analyse van de behandel(on-)mogelijkheden van FACT in relatie tot de behandelvraag van LES-AN patiënten en de ontwikkeling van een onderwijsprogramma met betrekking tot LES-AN voor F-ACT medewerkers.

Er wordt gebruik gemaakt van constructief grounded theory met gebruikmaking van interviews. Hierbij worden patiënten en FACTmedewerkers betrokken.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten

Het blijkt dat het "reguliere" ambulante aanbod voor een groep patiënten met LES-AN problematiek om diverse redenen - bijvoorbeeld wantrouwen in de hulpverlening of ontbreken van motivatie om van de eetstoornis af te komen - niet aanslaat of onvoldoende aansluit bij de hulpvraag.

Deze patiënten willen meestal wel een betere kwaliteit van leven bereiken of een bepaald niveau van kwaliteit van leven behouden zonder een veranderingsgericht traject aan te willen gaan. Hun vragen zijn vaak gericht op zingeving en herstel van kwaliteit van leven.

Normaliter worden eetstoornis patiënten binnen FACT teams geweigerd, gezien de voor de eetstoornis benodigde expertise die in een FACT team doorgaans niet aanwezig is. Door FACT-teams te trainen wordt gekeken of er een hybride behandelvorm ontwikkeld kan worden.

Onderzoekers

dr.  L. Schut, Marc Godschalk