Schematherapie voor cluster C persoonlijkheidsproblematiek

Schematherapie voor cluster C persoonlijkheidsproblematiek

Een deel van de patiënten met een eetstoornis profiteert niet optimaal van CBT-E, of de CBT-E behandeling stagneert. Onder andere patiënten die naast de eetstoornis ook last hebben van cluster C persoonlijkheidsproblematiek komen moeilijker tot verandering van eetgedrag. Voor deze groep is voor het doorbreken van niet helpende gedrags patronen een aanvullende aanpak vereist.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt:
De groep patiënten met een eetstoornis en een comorbide cluster C persoonlijkheidsproblematiek

Beschrijving inhoud innovatie:
We hebben een innovatief behandelaanbod ontwikkeld, waarin deelnemers naast de reguliere behandeling voor de eetstoornis ook schematherapie voor cluster C persoonlijkheidspathologie ontvangen. De behandelaren die deze groep geven, hebben expertise op het gebied van zowel eetstoornissen als persoonlijkheidsproblematiek. Hierdoor is geïntegreerde behandeling mogelijk.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten:
Gelijktijdige behandeling voor de eetstoornis en de comorbide Cluster C persoonlijkheidsproblematiek. De winst voor de patiënt is dat deze niet naar een andere afdeling of instelling hoeft te worden verwezen, maar in behandeling kan blijven bij de afdeling waarmee hij/zij vertrouwd is. Ook is er sprake van heel gerichte aanvullende behandeling (naast de eetstoornisbehandeling) voor de comorbide cluster C persoonlijkheidsproblematiek, waarbij de behandelaren expertise op beide gebieden hebben. Langdurige eetstoornissen (lees verder)

Onderzoeker: dr. M. de Jong