Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Emergis en Parnassia Groep zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

  • Deze site geeft geen medisch advies of diagnose maar is bedoeld je van achtergrondinformatie te voorzien. Wanneer je psychische klachten hebt, raden wij aan contact op te nemen met je huisarts.
  • Op deze site staan zelftesten in de vorm van vragenlijsten. Aan de uitkomst van deze zelftesten kunnen geen rechten ontleend worden. Ze zijn indicatief, raadpleeg altijd je huisarts.
  • Namen van patiënten die je op deze site aantreft zijn gefingeerd om de privacy te waarborgen.
  • De beelden illustreren de tekst. De personen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en leiden niet per se aan het ziektebeeld waar ze bij beschreven staan.
  • Foto's op onze site mogen in geen geval hergebruikt worden.
  • Indien deze website verwijzingen naar websites bevat die door andere partijen dan Parnassia Groep worden aangeboden, geldt dat de Parnassia Groep geen zeggenschap heeft over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Privacy

Emergis en Parnassia Groep nemen privacy serieus en werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG mogen Emergis en Parnassia Groep alleen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijk geldige reden voor is en een duidelijk omschreven doel. Deze gegevens mogen we ook alleen voor dát doel gebruiken. Emergis en Parnassia Groep hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Meer lezen over ons privacybeleid?

Bekijk het volledige privacy regelement van Emergis.

Bekijk het volledige privacy regelement van Parnassia Groep.(pdf)

Verwerkingsverantwoordelijke

Emergis, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41115214

Algemene contactgegevens:

Oostmolenweg 101, 4481 PM Kloetinge

0113 - 26 70 00

Parnassia Groep, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24417607

Algemene contactgegevens

Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag

088 - 357 1 357

Online contactformulier

Bewaren van jouw persoonsgegevens

Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Jouw persoonsgegevens worden niet bewaard op onze internetservers maar direct versleuteld verzonden naar onze systemen en gewist van onze publieke online omgevingen. Ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Het recht op inzage in jouw dossier

Je hebt recht op inzage en op een afschrift van jouw patiëntdossier. Je kunt hierom vragen bij jouw behandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Parnassia Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Inzage in jouw dossier is gratis. Je hebt ook recht op kopieën van jouw medische gegevens. Wil je meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

Correctierecht

Het correctierecht geeft je het recht om correctie van jouw persoonsgegevens aan te vragen. Je kunt Parnassia Groep vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt om correctie vragen als jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Ook mag je een medewerker vragen om jouw mening toe te voegen aan jouw dossier, als je dit graag wilt.

Het recht op het meenemen of overdragen van jouw gegevens

Dit recht geeft je de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die je zelf actief en bewust hebt verstrekt, vallen onder dit recht. Parnassia Groep kan deze gegevens op jouw verzoek elektronisch aanleveren aan jezelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Parnassia Groep jouw gegevens wissen.

Het recht om gegevens te laten verwijderen

Dit recht betekent dat je Parnassia Groep mag vragen om gegevens uit jouw dossier te wissen. Je kunt hierom vragen bij jouw behandelaar. Vraag je om vernietiging van jouw gehele dossier? Parnassia Groep kan een verzoek tot vernietiging weigeren, bijvoorbeeld als de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Een verzoek tot vernietiging van jouw dossier kun je indienen bij de geneesheer directeur. Parnassia Groep heeft een maand de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we jouw verzoek afwijzen, zullen we je dat schriftelijk toelichten.

Het recht op bezwaar

Je kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je niet tevreden over hoe Parnassia Groep omgaat met jouw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met jouw behandelaren. Nemen zij jouw zorgen niet weg? Je kunt een klacht indienen. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mogelijkheid intrekken toestemming

Als je Parnassia Groep toestemming hebt verleend voor bepaalde verwerkingen, kun je deze toestemming ook op ieder moment weer intrekken.

Contact opnemen

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming:

Voor Emergis:

gegevensbescherming@emergis.nl

Voor Parnassia Groep:

Martin van Rijswijk (FG-nummer 000339 Autoriteit Persoonsgegevens)

088 – 357 13 57 | fg@parnassiagroep.nl