Boegbeelden

Broodkruimel

Artikel titel Boegbeelden

Eetstoornis experts bestaat uit een team van deskundigen op het gebied van eetstoornissenzorg. Onze deskundigen zijn er voor klinische, groeps- en individuele behandelingen van kinderen, jongeren en volwassenen met de meest complexe eetproblematiek.

Componence Asset List

Laura-Moerland-foto.jpg

Laura Moerland is verpleegkundig specialist en specialismeleider van het klinische en ambulante behandelaanbod van eetstoornissen bij volwassen en kind en jeugd bij Emergis in Goes. Vanuit die rol is Laura verantwoordelijk voor het uitvoeren en bewaken van het behandelaanbod eetstoornissen binnen het eetstoornissen experts netwerk waarin de nationale en internationale richtlijnen en zorgstandaarden leidend zijn en zij betrokken is bij het uitzetten van wetenschappelijk onderzoek.

Laura is gespecialiseerd in langdurige eetstoornissen en promoveerde ook op dit onderwerp in 2019. Zij geeft regelmatig onderwijs, bijscholing en spreekt op nationale en internationale congressen over langdurige eetstoornissen.

Laura’s onderzoek “One step forward, one step backwards” geeft antwoord op de vraag ‘welke factoren verantwoordelijk zijn voor de afgenomen kwaliteit van leven bij mensen met een langdurige en ernstige anorexia nervosa'.

Recente publicaties:

  • Schut, L. (2019). “One step forward, one step backwards” An exploration of the perception of life of adult people, as influenced by the diagnosis of severe and enduring anorexia nervosa. University of Central Lancashire.
  • Schut, L en van de Geer M. (2019). Refeeding-problemen bij langdurige en ernstige anorexia nervosa. Psyfar VS. 3, 37-43.
  • Schut L (2018). Langdurige en ernstige anorexia nervosa. Nurse Academy GGZ. 3, 47-52.