Bewegingsgedrag bij eetstoornissen

Bewegingsgedrag bij eetstoornissen

Het meten van bewegingsdrang bij eetstoornissen is nodig en zinvol om zo de psychologische en gedragsmatige componenten in kaart te brengen en om het effect van interventies te kunnen evalueren. Het standaard onderzoeken en vaststellen van het bewegingsgedrag is vooralsnog niet geïntegreerd in behandelprogramma's. Er zijn geen geschikte Nederlandse meetinstrumenten beschikbaar. Bij eetstoornis experts wordt de bruikbaarheid en kwaliteit onderzocht van drie instrumenten die het bewegingsgedrag in kaart brengen. Dit zijn de Obligatory Exercise Questionnaire (OEQ), Exercise Dependence Questionnaire (EDQ) en de Reasons for Exercise Inventory (REI). 

Doelgroep:
Alle volwassen patiënten met een eetstoornis

Beschrijving innovatie:
Ontwikkeling van betrouwbare en valide Nederlandstalige zelfrapportage vragenlijsten voor bewegingsgedrag bij eetstoornissen. 

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten: 
Meer inzicht in bewegingsdrang helpt patiënten het probleem beter aan te kunnen pakken in hun behandeling. 

Onderzoekers: A. Nieuwenhuijse, Prof. dr. A van Elburg, dr. J. van Busschbach, dr. M. Scheffers

Meer informatie over dit onderzoek: www.bewegingsdrang.nl