Bewegingsgedrag bij eetstoornissen

Bewegingsgedrag bij eetstoornissen

Lichaamsbeweging lijkt een voorspellende factor in het in stand houden en de ernst van de eetstoornis. Het standaard onderzoeken en vaststellen van de lichaamsbeweging is vooralsnog niet geïntegreerd in behandelprogramma’s. Binnen eetstoornis experts netwerk wordt de bruikbaarheid en kwaliteit onderzocht van 3 instrumenten die lichaamsbeweging in kaart brengen. . Dit zijn de Obligatory exercise questionnaire (OEQ), Exercise dependence Questionnaire (EDQ) en de Reasons for Exercise Inventory (REI).

Doelgroep:
Alle volwassen patiënten met een eetstoornis

Beschrijving innovatie:
Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten.

Integratie van gestandaardiseerde meetinstrumenten omtrent lichaamsbeweging in de behandeling bij patiënten met een eetstoornis.

Onderzoekers: A. Nieuwenhuijse, Prof. dr. A van Elburg, dr. J. van Busschbach, dr. M. Scheffers