Behandeling: Varianten CBT-E

Behandeling: Varianten CBT-E

Het effectonderzoek van de Jong et al. (2020) heeft aangetoond dat CBT-E (individueel zorgaanbod) een effectieve behandelvorm is voor eetstoornissen. CBT-E is inmiddels als effectief gebleken behandeling opgenomen in de zorgstandaard. Nu worden aanvullende behandelvormen ontwikkeld.

CBT-E in groepsverband:
Om CBT-E nog kosten-effectiever aan te kunnen bieden, is door ons een CBT-E variant in groepsverband ontwikkeld.

Doelgroep waarop de innovatie zich richt:
Alle (volwassen) patiënten met een eetstoornis.

Beschrijving inhoud innovatie:
De protocollaire behandeling van de individuele variant is vertaald naar de variant in groepsverband. Op alle locaties wordt deze groep gegeven, én er is ook een Engelse variant beschikbaar.

Beschrijving innovatieve karakter voor patiënten:
Door de groepsgewijze aanpak kunnen we grotere aantallen patiënten in één keer laten starten, de doorstroom verbeteren en wachtlijsten verminderen. De winst voor de patiënt is dat hij/zij sneller met behandeling kan starten.

Onderzoekers: drs. I van der Meer, dr. M. de Jong